Advokatfirmaet Lone Damgaard

”Advokatfirmaet Lone Damgaard ejes og drives af advokat Lone Damgaard, der er beskikket som advokat af Justitsministeriet. Advokatfirmaet er medlem af Advokatsamfundet. Advokatfirmaet Lone Damgaard har tegnet en lovpligtig ansvarsforsikring hos Codan forsikring”.

Lone Damgaard i profil sort hvid

“Jeg har stort set udelukkende beskæftiget mig med straffesager i mere end 20 år”

Klage

Jeg er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem samt af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126.

Herudover gælder de advokatetiske regler. De kan læse nærmere om reglerne på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk

Hvis du er utilfreds med det salær, som der bliver opkrævet, kan du klage over salærets størrelse til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K.

Du kan se nærmere på Advokatnævnets hjemmeside www.avdvokatnaevnet.dk.