Lone Damgaard

Jeg har stort set udelukkende beskæftiget mig med straffesager i mere end 20 år. Jeg har tidligere i mange år været ansat i politiet og anklagemyndigheden, hvor jeg har arbejdet med de fleste former for straffesager, inden jeg blev forsvarsadvokat. Jeg kender derfor både politiets og anklagemyndighedens måde at arbejde på ”indefra”, hvilket er en stor fordel, når jeg skal tilrettelægge dit forsvar.

Lone Damgaard i profil sort hvid

“Jeg har stort set udelukkende beskæftiget mig med straffesager i mere end 20 år”

Om mig

Jeg kender både politiets og anklagemyndighedens måde at arbejde på ”indefra”, hvilket er en stor fordel, når jeg skal tilrettelægge dit forsvar. Jeg ved, hvordan politiet og anklageren ”tænker”, og jeg kan derfor hurtigt gennemskue, hvordan din sag står.

Jeg beskæftiger mig med alle former for straffesager. Det kan være mindre færdselssager, tyverisager eller voldssager, men jeg har også et stort kendskab til sager vedrørende organiseret kriminalitet, herunder narkosager, drabssager men også terrorsager.

Jeg kan møde som forsvarer både i byretten og landsretten, og jeg er vant til at håndtere både domsmandssager og nævningesager i begge instanser.

Jeg har derudover i stort omfang beskæftiget mig med sager vedrørende udvisning. Jeg har også været militær anklager (auditør), og har derfor også en stor indsigt i militære straffesager, hvor soldater bliver tiltalt